اکتبر 21, 2019

پلیمریزاسیون پی وی سی

پلیمریزاسیون پی وی سی منومر وینیل کلراید (VCM) در در دمای اتاق و فشار اتمسفری حالت گازی دارد و می تواند به سه روش پلیمریزاسیون […]
اکتبر 16, 2019
Polyvinyl chloride

پلی وینیل کلراید یا پی وی سی (PVC) چیست؟

پلی وینیل کلراید یا پی وی سی (PVC) چیست؟ پلی‌وینیل کلراید یا به اختصار پی وی سی (PVC) از اوایل دهه چهل میلادی به عنوان […]
فارسی